Vildvuxna Ingredienser

INNEBÖRDEN AV VILDVUXNA INGREDIENSER

Vår filosofi grundar sig på insikten att vildväxande ingredienser har en oöverträffad effektivitet och renhet. Dessa råvaror plockas direkt från naturens otämjda vildmark som en gåva från jorden vars blomstring sker utan mänsklig påverkan. Kärnan i vår vildskördningsstrategi är att ta vara på den naturliga motståndskraften och styrkan hos växter som trivs i sina ursprungliga livsmiljöer. Dessa växter klarar miljöutmaningarna och utvecklar en robust profil av väsenligt innehål som vitaminer, antioxidanter, fettsyror, aminoacider och andra viktiga näringsämnen.

KONTROLLTESTAS FÖR TUNGMETALLER + KEMIKALIER

För att vara helt säkra på att våra produkter är fria från tungmetaller eller kemiska rester, genomför vi rigorösa tester av varje parti av våra hudvårdsprodukter för att säkerställa att de uppfyller våra höga krav på renhet och säkerhet. Resultaten visar svart på vitt hur naturliga våra produkter är.

BORTOM EKOLOGISK CERTIFIERING

Eftersom våra ingredienser är vildväxande är traditionella ekologiska certifieringar inte möjliga för oss. Dessa certifieringar kräver vanligtvis odlingsförhållanden som kan kontrolleras och dokumenteras, vilket inte är fallet med vilt skördade ingredienser. 

Vi väljer istället att använda vildväxande ingredienser som i grunden innebär att de är ekologiska och kanske t.o.m. mer ekologiskt än vad en ingrediens som är certifierbar kan vara; eftersom de växer i helt orörda miljöer fria från människans påverkan.