Integritetspolicy

Om inte annat anges nedan finns det inget lagligt eller avtalsenligt krav på att du ska lämna dina personuppgifter, och det är inte heller nödvändigt för att slutföra ett avtal. Att tillhandahålla dina uppgifter är helt upp till dig och det kommer inte att bli några återverkningar om du väljer att inte göra det. Detta villkor gäller såvida inte de behandlingsaktiviteter som nämns nedan anger något annat. "Personuppgifter" avser all information som är kopplad till en identifierbar eller redan identifierad individ.

SERVERNS LOGGFILER

Du kan surfa på våra webbplatser utan att behöva dela med dig av dina personuppgifter. Varje gång du besöker vår webbplats vidarebefordras användardata till oss eller våra webbhotell/IT-tjänsteleverantörer av din webbläsare och sparas i serverns loggfiler. De lagrade uppgifterna kan omfatta namnet på den besökta sidan, datum och tid för besöket, IP-adressen, volymen av överförda data och identiteten på den leverantör som skickar begäran. Behandlingen baseras på artikel 6.1 f) i GDPR och är i vårt legitima intresse för att säkerställa att vår webbplats fungerar smidigt och för att förbättra våra tjänster.

KUNDINITIERAD KONTAKT VIA E-POST

Om du frivilligt kontaktar oss via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandeinnehåll) i den utsträckning du tillhandahåller dem. Om den inledande kontakten avser åtgärder före avtalets ingående (t.ex. förfrågan om köpintresse, orderetablering) eller avser ett avtal som du och vi redan har kommit överens om, utförs denna databehandling baserat på artikel 6.1 b i GDPR.

Av alla andra skäl sker denna databehandling baserat på artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och svara på din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, baserat på dina specifika omständigheter.Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Därefter kommer dina uppgifter att raderas i enlighet med lagstadgade lagringstider, såvida du inte har gett ditt samtycke till ytterligare behandling och användning.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV UPPGIFTER VIA KONTAKTFORMULÄRET

När du använder vårt kontaktformulär samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandeinnehåll) i den utsträckning som du tillhandahåller dem. Databehandlingen utförs för att underlätta kontakten.
Om den inledande kontakten avser åtgärder före avtalets ingående (t.ex. förfrågan om köpintresse, orderläggning) eller avser ett avtal som du och vi redan har kommit överens om, utförs denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.

Av alla andra skäl sker denna databehandling baserat på artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och svara på din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, baserat på dina specifika omständigheter.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Därefter raderas dina uppgifter, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

KUNDKONTO OCH BESTÄLLNINGAR

Skapa ett kundkonto:

När du skapar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som anges. Denna databehandling förbättrar din shoppingupplevelse och effektiviserar orderhanteringen. Denna process är i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR och ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, vilket inte påverkar lagligheten i den behandling som utförts med ditt samtycke före återkallelsen. Ditt kundkonto kommer därefter att raderas.

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter i beställningar:

Vi samlar endast in och använder dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla och behandla din beställning och för att besvara dina förfrågningar. Att tillhandahålla dessa uppgifter är en förutsättning för att ingå avtal; underlåtenhet att göra detta kommer att leda till att avtalet inte kan slutföras. Denna process baseras på artikel 6(1) b) GDPR och är nödvändig för att genomföra ett avtal med dig. Dina uppgifter kan överföras till exempelvis fraktbolag, drop-shipping-leverantörer, leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av orderhanteringstjänster och leverantörer av IT-tjänster som du väljer. Vi följer strikt de rättsliga kraven i samtliga fall och begränsar dataöverföringen till vad som är absolut nödvändigt.

ANNONSERING

Användning av data för att skapa målgrupper:

Vi använder ibland kunddata i reklamsyfte för att skapa en "lookalike" eller liknande målgrupp av potentiella kunder på reklamplattformar som Facebook eller Google. Genom att ladda upp en krypterad lista med data (t.ex. e-postadresser) som matchar plattformarnas egna data, kan vi fokusera annonser på potentiella kunder som delar intressen eller demografiska egenskaper som liknar våra befintliga kunders. Dessa uppladdade krypterade data används endast för detta ändamål och raderas när målgruppen har genererats. Vi har inte tillgång till personuppgifter för någon i den genererade målgruppen om de inte interagerar med de annonser som visas. Vi anser att denna metod innebär minimal eller ingen risk för våra kunders integritet.

Användning av din e-postadress för distribution av nyhetsbrev:

Om du har gett ditt uttryckliga samtycke kommer vi att använda din e-postadress utanför avtalsenlig behandling för att skicka dig våra marknadsföringsnyhetsbrev. Detta baseras på art. 6 (1) lit. a GDPR och ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket inte påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke före återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda lämplig länk i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från vår e-postlista.

Användning av din e-postadress för direktmarknadsföring:

Din e-postadress, som du fått vid ett köp, kommer att användas för att elektroniskt skicka marknadsföringsmaterial för våra egna varor eller tjänster som liknar dem du redan har köpt från oss, såvida du inte har invänt mot denna användning. Att ange din e-postadress är nödvändigt för att ingå ett avtal; att inte göra det kommer att förhindra att något avtal ingås. Detta är baserat på art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt egenintresse i direktmarknadsföring. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att kontakta oss. Du kan också använda den länk som finns i marknadsföringsmeddelandet, vilket inte medför några kostnader utöver grundläggande överföringskostnader.

FRAKTBOLAG

Delning av din e-postadress med fraktföretag för uppdateringar av fraktstatus:

Med ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen delar vi din e-postadress med fraktbolaget som en del av avtalsbehandlingen. Detta gör att du kan få uppdateringar om leveransstatus för din beställning via e-post. Detta är baserat på art. 6 (1) lit. a GDPR och ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller fraktbolaget, utan att det påverkar lagligheten i den behandling som utförts med ditt samtycke före återkallandet.

BETALNINGSLEVERANTÖRER

Betalningsalternativ från Shopify:

För att kunna erbjuda dig Shopifys betalningsalternativ kommer vi att förse Shopify med personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och orderinformation. Detta gör det möjligt för Shopify att bedöma om du kan använda de betalningsalternativ som erbjuds av Shopify och att anpassa betalningsalternativen till dina behov. Shopify kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Shopifys integritetspolicy.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i en användares webbläsare eller av användarens webbläsare på dennes datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie sparas på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen.

Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies placeras och du kan bestämma om du vill acceptera denna inställning i varje enskilt fall samt förhindra lagring av cookies och överföring av de data som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Via länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller avaktiverar dem, bland annat) i större webbläsare:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

TEKNIKSKT NÖDVÄNDIGA COOKIES

I den mån ingen annan information ges i dataskyddsdeklarationen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter en sidändring och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren identifieras igen efter ett sidbyte.

Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt till stor del motiverade intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av vårt tjänsteutbud.

Du har rätt att invända mot denna behandling av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) lit. f GDPR, av skäl som hänför sig till din personliga situation.

SPÅRNING OCH ANALYS AV ANNONSERING

Användning av Google Analytics:

Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den personuppgiftsansvarige för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för efterlevnaden av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Behandlingen av uppgifter tjänar till att analysera denna webbplats och dess besökare och för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören relaterade till webbplats- och internetanvändning. I denna process kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, klickväg, information om webbläsaren och enheten du använder, de besökta sidorna, referens-URL (webbplats via vilken du kom till vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte associerad med någon annan data som innehas av Google. Google Analytics använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av dessa om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google förlitar sig på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Både Google och de amerikanska myndigheterna har tillgång till dina uppgifter. Google kan kombinera dina uppgifter med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, personliga konton, användningsdata från andra enheter och all annan information som Google har om dig.

IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Google använder detta för att förkorta din IP-adress i förväg inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärer av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 para. 3 p. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Du kan också förhindra insamling av data (inklusive din IP-adress) som genereras av Google Analytics och som är relaterade till din användning av webbplatsen av Google samt behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet som finns tillgängligt på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. För att förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics över flera enheter kan du placera en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste implementera opt-out på alla system och enheter som du använder, så att detta fungerar helt och hållet. Om du tar bort opt-out-cookien kommer förfrågningar att överföras till Google igen. När du klickar här kommer opt-out-cookien att placeras: Avaktivera Google Analytics. Mer detaljerad information om användarvillkoren och dataskyddet hittar du på: Avavktivera Google Analytics. Mer detaljerad information om användarvillkoren och dataskyddet hittar du på https://policies.google.com/?hl=sv and at https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv.

Användning av Facebook Pixel:

Vår webbplats använder remarketingfunktionen "Custom Audiences" från Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook").

Meta Platforms Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter och överföringen av dessa uppgifter till Facebook när tjänsten är integrerad. Grunden för detta är ett avtal mellan oss och Meta Platforms Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, där respektive ansvarsområden definieras. Avtalet finns tillgängligt på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi särskilt ansvariga för uppfyllandet av informationsskyldigheterna i enlighet med art. 13, 14 GDPR, för efterlevnad av säkerhetskraven i Art. 32 GDPR med avseende på korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten, samt för uppfyllandet av skyldigheterna i enlighet med art. 33, 34 GDPR, i den mån en överträdelse av skyddet av personuppgifter påverkar våra skyldigheter enligt avtalet om gemensam behandling. Meta Platforms Ireland ansvarar för att möjliggöra den registrerades rättigheter i enlighet med artiklarna 15-20 i GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 i GDPR med avseende på tjänstens säkerhet, och för att uppfylla skyldigheterna i artiklarna 33, 34 i GDPR, i den mån en överträdelse av skyddet av personuppgifter berör Facebook Irelands skyldigheter enligt avtalet om gemensam behandling.

Denna applikation tjänar till att adressera besökaren på webbplatsen med intresserelaterad reklam på det sociala nätverket Facebook.

För detta ändamål har vi implementerat Facebooks remarketing-tagg på vår webbplats. Denna tagg upprättar en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker vår webbplats. Facebooks server får då information om vilka av våra webbsidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du sedan att visas personliga, intresserelaterade Facebook-annonser.

Dina uppgifter kan överföras till USA.

Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av att rikta riktad, intresserelaterad reklam till besökare på webbplatsen. Av skäl som hänför sig till din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Här kan du avaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences".

Mer detaljerad information om Facebooks insamling och användning av data och dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet hittar du i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Användning av TikTok Pixel:

Vår webbplats använder verktyget TikTok Pixel, som erbjuds av TikTok Technology Limited och TikTok Information Technologies UK Limited, tillsammans kända som TikTok. Detta JavaScript-kodavsnitt gör det möjligt för oss att övervaka och förstå besökarnas aktivitet på vår webbplats, samla in och bearbeta data relaterade till våra webbplatsbesökare eller deras enheter. De uppgifter som erhålls via TikTok Pixel hjälper oss att förfina vår annonsinriktning, förbättra annonsleverans och personalisering. Vissa av uppgifterna inkluderar information från din enhet och användningen av cookies. TikTok Pixel får dock endast tillgång till eller lagrar denna information med ditt samtycke. För ytterligare information om hur TikTok hanterar personuppgifter, se TikToks integritetspolicy på https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Implementering av Google Ads konverteringsspårning:

Vår webbplats använder "Google Ads" online-marknadsföringsprogram, inklusive konverteringsspårning (analys av användaråtgärder). Google konverteringsspårning är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, eller Google Ireland Limited om du bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Om du interagerar med annonser från Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies, som inte innehåller några personuppgifter och därför inte kan användas för personlig identifiering, gör det möjligt för Google och oss att känna igen när du har klickat på en annons och dirigerats till en specifik sida på vår webbplats. De data som erhålls via konverteringscookien hjälper till att generera konverteringsstatistik. För att välja bort personlig annonsering i Googles annonsinställningar, besök https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv, eller förhindra cookie-användning av tredje part genom att besöka https://www.networkadvertising.org/choices/. För mer information, se Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

Användning av Google Inc.s funktion för remarketing eller "liknande målgrupper":

Vår webbplats använder funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" från Google LLC, eller Google Ireland Limited om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz. Denna funktion hjälper till att analysera besökarnas beteende och intressen. Databehandlingen, särskilt placeringen av cookies, sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. För att permanent avaktivera användningen av cookies, följ länken https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sv. För mer information om Googles remarketing och den relaterade integritetspolicyn, besök https://www.google.com/privacy/ads/.

Användning av Microsoft Advertising:

Vår webbplats använder Microsoft Advertising som tillhandahålls av Microsoft Corporation. Databehandlingen hjälper till med marknadsföring, reklam och mätning av reklamåtgärdernas framgång (konverteringsspårning). Microsoft Advertising använder teknik som cookies och spårningspixlar som underlättar analysen av din webbplatsanvändning. Om du klickar på annonser från Microsoft Advertising placeras en cookie för konverteringsspårning. Denna cookie har begränsad giltighet och kan inte användas för personlig identifiering. Information som samlas in kan inkludera IP-adress, Microsoft-tilldelade identifierare, webbläsar- och enhetsinformation, Referrer URL och URL för vår webbplats. För att förhindra lagring av cookies, gör lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare. Mer information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft Bing finns på https://privacy.microsoft.com/en-GB/privacystatement.

INTEGRERING AV PLUGINS

Användning av Google Tag Manager:

På vår webbplats används Google Tag Manager, en tjänst från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) din personuppgiftsansvarige. Google Ireland Limited är det Google-anslutna företag som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för att säkerställa efterlevnad av relevanta dataskyddslagar. Detta verktyg hanterar JavaScript och HTML-taggar, som främst används för att implementera spårnings- och analysverktyg. Användningen av denna tjänst möjliggör optimering och behovsbaserad design av vår webbplats. Det är viktigt att notera att Google Tag Manager i sig varken lagrar cookies eller behandlar personuppgifter. Den utlöser dock ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter. För mer information om användarvillkor och dataskydd, besök https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Användning av YouTube:

Vi använder inbäddningsfunktionen för YouTube-videor som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube är ett dotterbolag till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Denna funktion visar YouTube-videor i en iFrame på vår webbplats. Med alternativet "Avancerat sekretessläge" kan YouTube förhindra att information om besökare på vår webbplats lagras. Informationen överförs och lagras av YouTube endast när du tittar på en video. Observera att dina uppgifter kan överföras till USA. Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt berättigade intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av vår webbplats. Du har rätt att invända mot denna behandling av dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, med hänsyn till dina unika omständigheter. Ytterligare information om YouTubes och Googles insamling och användning av personuppgifter, samt dina rättigheter och alternativ för integritetsskydd, finns i YouTubes integritetspolicy (https://www.youtube.com/t/privacy).

Användning av Google Fonts:

Vår webbplats innehåller Google Fonts från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Detta verktyg används för att säkerställa en enhetlig visning av teckensnitt på vår webbplats. Under sidladdningen upprättas en anslutning till Googles servrar, som överför din IP-adress och webbläsarrelaterad information till Google. Dessa uppgifter är dock inte kopplade till ditt Google-konto. Det är viktigt att notera att dina uppgifter kan överföras till USA. För närvarande finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker på grundval av standardavtalsklausuler som fungerar som lämpliga skyddsåtgärder för skydd av personuppgifter. Ytterligare information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 para. 3 p. 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter motiveras av vårt övervägande berättigade intresse att upprätthålla en användarvänlig och estetisk design för vår webbplats, i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Du har rätt att invända mot denna behandling av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR, med hänsyn till din unika situation. Mer information om databehandling och dataskydd finns på https://www.google.de/intl/de/policies/ och https://developers.google.com/fonts/faq.

RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERADE OCH LAGRINGSTID

Lagringstid

Efter avslutad avtalsenlig behandling lagras uppgifterna först under garantiperioden, sedan i enlighet med lagstadgade lagringstider, särskilt de som anges i skatte- och handelslagstiftning, och raderas därefter efter dessa perioder, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter:

Förutsatt att de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15 till 20 GDPR: rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling och dataportabilitet. Dessutom har du rätt att invända mot behandling baserat på art. 6 (1) GDPR och till behandling för direktmarknadsföringsändamål, enligt art. 21 (1) I GDPR.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med art. 77 GDPR om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.

Rätt till invändning:

Om den databehandling som beskrivs här baseras på våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, invända mot behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan. Om invändningen kvarstår kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifterna såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot denna behandling. Om invändningen kvarstår kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för direkt marknadsföring.