Köpvillkor

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper, design, grafik, fotografier och programvara, tillhör AB Javie Sweden eller dess innehållsleverantörer och skyddas av tillämplig upphovsrätt, varumärke och andra immateriella lagar. Du får inte kopiera, reproducera, modifiera, återpublicera eller distribuera något innehåll utan uttryckligt skriftligt medgivande från AB Javie Sweden.

KÖP

If you wish to purchase any product made available through the website (“Purchase”), you may be asked to supply certain information relevant to your Purchase, including, without limitation, your personal details, shipping address, and payment information. You represent and warrant that all information provided is accurate, complete, and current.

PRISER OCH BETALNING

Om du vill köpa någon produkt som görs tillgänglig via webbplatsen ("Köp"), kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp, inklusive, utan begränsning, dina personuppgifter, leveransadress och betalningsinformation. Du försäkrar och garanterar att all information som tillhandahålls är korrekt, fullständig och aktuell.

FRAKT OCH LEVERANS

Vi erbjuder för närvarande fri frakt till EU och Japan. Leveranstiden är vanligtvis 2-3 dagar från leveransdatumet. Frakten är gratis inom dessa regioner, och tull och avgifter ingår för beställningar som skickas till EU OCH Japan.

RETURER OCH ÅTERBETALNINGAR

Vi erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti för oöppnade och oanvända produkter. För att inleda en retur, vänligen kontakta vår kundtjänst. Återbetalning sker efter mottagande och inspektion av den returnerade produkten.

OUTHÄMTADE PAKET

Kunden får ett meddelande via e-post eller telefon om att paketet har anlänt till uthämtningsstället. Paket som inte hämtas ut kommer att returneras till avsändaren som outhämtade. Du som kund kommer då att debiteras.

Avgift för ej uthämtade paket:

€ 19.9
SEK 195
DKK 149
JPY 2995
CZECH (CZK KČ) 439
BULGARIA (BGN LV.) 39
HUNGARY (HUF FT) 6990
POLAND (PLN ZŁ) 79
ROMANIA (RON LEI) 89

FEL VID LEVERANS

Om det uppstår problem med din leverans, t.ex. om du får en felaktig, skadad produkt eller fel kvantitet, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart. Eventuella fel måste rapporteras inom en rimlig tidsram.

TRANSPORTSKADOR

Om du upptäcker synliga skador på paketet vid leverans, vänligen rapportera det direkt till Postnord/FedEx/UPS/DHL vid tidpunkten för mottagandet. För eventuella dolda skador som kan ha uppstått under transporten, rapportera dem till Postnord/FedEx/UPS/DHL så snart de upptäc

INGREDIENSER OCH ALLERGISKA REAKTIONER

All information om produktingredienser tillhandahålls av respektive leverantör. AB Javie Sweden, som verkar under namnet "Jevie", tar inte ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden i ingrediensförteckningarna.

Jevie ska inte hållas ansvarigt för överkänslighet eller allergiska reaktioner som kan uppstå på grund av ingredienserna i produkterna och proverna. Om du är osäker på innehållet i en produkt eller ett prov, vänligen kontakta vår kundtjänst innan du använder produkten eller gör en beställning.

ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats efter att dessa ändringar träder i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, vänligen sluta använda webbplatsen.

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss. Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med vår sekretesspolicy. Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

COOKIES

Jevie uses cookies to provide a seamless and convenient shopping experience. Among other purposes, cookies enable us to manage the contents of your shopping cart and handle necessary login information. Additionally, we use cookies to measure and optimize our marketing efforts. If your web browser is set to not accept cookies, you will be unable to use our online store. If this is the case, you can easily modify your browser settings to accept cookies.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska AB Javie Sweden, eller dess direktörer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen; (ii) något beteende eller innehåll från någon tredje part på webbplatsen; (iii) något innehåll som erhållits från webbplatsen; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det baseras på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada, och även om en åtgärd som anges häri visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

SEVERABILITET

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, ska de återstående bestämmelserna i dessa Villkor fortsätta att gälla.

TERMINATION

Vi kan säga upp eller stänga av åtkomsten till vår webbplats omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren. Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderättsbestämmelser, garantifriskrivningar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

AVHÄVANDE

Inget avstående från något villkor i dessa Villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådant villkor eller något annat villkor, och AB Javie Swedens underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

AVTALET I SIN HELHET

Dessa villkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och AB Javie Sverige och styr din användning av webbplatsen, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och AB Javie Sverige (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av villkoren).

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag skall vara tillämplig på dessa villkor.

För ytterligare information, se Konsumentverket, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Europeiska Unionens sida om gemensam tvistlösning http://ec.europa.eu/odr.

Organizationsnummer: 559315-9626
AB Javie Sweden
Limhamnsvägen 100
21618 Limhamn
SWEDEN

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller funderingar kring dessa Allmänna Villkor, tveka inte att kontakta oss på info@jevie.skin.