VETENSKAPEN

Genom 33 års omfattande forskning och utveckling inom innovativ japansk bioteknik har vi uppfunnit ett revolutionerande serum som är nyckeln för våra naturliga hudvårdsprodukter. Vi har skapat en ny standard för vad som borde anses vara naturlig hudvård - där endast 100% naturliga ingredienser används, helt utan syntetiska tillsatser eller kemiska rester. Ta del av flera av de tester vi gjort som visar de djupverkande resultat Jevie levererar samt de utmaningar vi stött på under vår resa.

CHIEF OF SCIENCE

Dr. Shahram Mesri är en framstående växtforskare och biotekniker med en doktorsexamen i växtförädling från Tokyo University samt två masterexamina i agronomi från Mississippi State University och University of Florida. Som grundare av Biolink Corporation har han blivit en välkänd pionjär inom växtbioteknik med en spännande renommé av uppfinningar. Hela hans filosofi och arbetsmetodik grundar sig under ledorden “Nature is above all” som är en djupt rotat beundran och förståelse av det som finns att hämta ur naturens rika biologiska mångfald samt den omsorg vi bör visa för att ta hand om den värld vi tillsammans lever i.

Under sin karriär har Dr. Mesri stått för betydande framsteg inom växtbioteknik. Han är antagligen mest känd för hans uppfinning av en suspensions kulturmetod för Gymnema sylvestre som möjliggör fortplantningen av växter genom ett kostnadseffektivt växtmedium som etablerar ett unikt vävnadskultursystem. Dr. Mesri har även uppfunnit flera olika naturliga kosttillskott, tex bantningstabletter som innehåller växtextrakt och extraktion av curcumin från gurkmeja

All forskning och kunskap har tillsammans lett till kulmen av hans livsverk, Jevie, där han skapat en ny standard inom hudvårdsindustrin för vad som egentligen bör få kallas naturlig hudvård. Alla Jevie produkter innehåller endast naturliga ingredienser med djupverkande vetenskapligt bevisade resultat som bekräftar att huden, kroppen och vår värld mår bäst av naturliga lösningar utan några syntetiska tillsatser överhuvudtaget.

THE LOTION

RESTPROV

VISA PROVCERTIFIKAT

För att säkerställa att THE LOTION är 100% naturligt och helt fritt från kemiska rester, anlitade vi det välrenommerade Hokuriku Institute of Environmental Science Co. Ltd som genomförde en provtagning för att analysera potentiella rester av 243 jordbrukskemikalier.

Vanligtvis genomförs denna typ av analys främst inom livsmedelsindustrin där regleringen är betydligt mer omfattande. Hudvårdsprodukter tillverkas oftast med ingredienser som är tillägnade till kosmetika istället för livsmedel där de är raffinerade med kemikalier för att få rätt färg eller textur.

Resultatet visade att Jevie THE LOTION innehåller inga spår av alla de 243 testade jordbrukskemikalierna.

THE LOTION

konserveringsmedel och groning

0,2%: Gränsen för naturens tålamod

 • 48 TIMMAR VID 20°C

  För att bevisa hur viktigt det är att undvika syntetiska konserveringsmedel och istället hitta naturliga lösningar för hållbarhet genomfördes ett grobarhetstest med rädisrotfrön i olika naturliga återfuktande lotioner. Frön är programmerade att endast gro under de rätta förhållanden och annars förbli i frödvala tills miljön är optimal. I detta experiment placerade vi rädisrotsfrön i olika provrör med välkända naturliga lotioner samt THE LOTION för att observera deras grobarhet och effekten av olika nivåer av syntetiska konserveringsmedel.

 • 10 DAGAR VID 20°C

  Redan efter 48 timmar började fröna i THE LOTION att gro och fortsätta att växa under de 10 dagarna som experimentet pågick. I de andra så kallade naturliga lotionerna förblev fröna i frödvala och grodde inte alls. Även när dessa lotioner späddes ut tjugo gånger med vatten började de inte att gro vilket tyder på att koncentrationer så låga som 0,2 % är tillräckliga för att störa förhållandet. Man kan inte lura ett frö. Detta experiment stödjer vikten av att använda helt naturliga ingredienser och de potentiella negativa effekter som syntetiska konserveringsmedel kan ha på biologiska processer.

THE LOTION

FUKTBEVARANDE

68°C UGN I 20 MIN

 • FÖRE

  För att bedöma hur effektivt THE LOTION är när det gäller fuktbevarande genomförde vi ett experiment där vi blötla pelargonblad med flera olika välkända naturliga återfuktande lotioner och placerade dem i en ugn vid 68°C i 20 minuter. Resultaten visar en tydlig skillnad i fuktbevarande och hur det skyddar celler från att torka ut Den japanska lotionen presterade lika dåligt som kontrollgruppen där de båda tappade all fukt och torkade ut helt.

 • EFTER

  Den europeiska lotionen tappade det mesta av fukten och man kan tydligt se hur bladen och cellerna skadades i torkan. Jevie THE LOTION däremot behöll nästan all fukt vilket visar sin överlägsna förmåga att skydda huden från uttorkning. Eftersom torrhet eller avsaknad av fukt är en av de viktigaste orsakerna till hudcellsskador är Jevie THE LOTION ett säkert och naturligt val när det gäller fuktbevarande.

FÖRE VECKA 0

EFTER VECKA 4

THE LOTION

ANTI-RYNKOR

24 FÖRSÖKSPERSONER - 30 DAGAR

VISA HELA STUDIEN

 • Jevie THE LOTION användes i en extern klinisk studie för att testa förmågan att minska fina rynkor orsakade av torrhet. Studien genomfördes i enlighet med de strikta standarder som satts av Japanese Cosmetic Science Society. 24 försökspersoner valdes ut, alla med synliga rynkor vid ögonens yttre hörn, ett område där det är vanligt att fina linjer förekommer pga torrhet. Deltagarna placerades i två grupper, där en grupp applicerade Jevie THE LOTION konsekvent under fyra veckor medan den andra gruppen användes som kontroll.

  En grundlig analys av flera parametrar såsom visuell rynkgrad, rynkareal och volymprocent, maximal och genomsnittlig rynkdjup, maximal rynkbredd och antal rynkor genomfördes. 

   Denna omfattande utvärdering möjliggjorde en noggrann jämförelse av förhållanden före och efter applicering av Jevie THE LOTION, vilket ger ett klart, kvantifierbart mått på dess anti-rynkeffektivitet. Resultaten var mycket positiva, med Jevie THE LOTION som visade betydande anti-rynkfördelar. I kontrast visade kontrollgruppen praktiskt taget ingen märkbar förändring under samma period.

 • En av de mest betydande fynden var den märkbara minskningen av rynkvolym, djup och bredd bland de försökspersoner som applicerade Jevie THE LOTION. Denna minskning korresponderar direkt till förbättringen av fina rynkor, ofta förvärrade av torrhet. Med andra ord hydrerar Jevie THE LOTION inte bara huden utan minskar också effektivt utseendet på dessa fina linjer.

  Genom dessa vetenskapligt bevisade resultat positionerar Jevie THE LOTION sig som en pålitlig hudvårdslösning, inte bara som en anti-rynklotion. Den erbjuder betydande potential för individer som strävar efter att bekämpa ålderstecken och behålla ett ungdomligt utseende genom att märkbart minska de fina rynkorna som är förknippade med torrhet.

  Slutresultatet är en jämnare, fräschare och mer ungdomlig hy som understryker Jevie THE LOTION:s roll som mer än en anti-rynkprodukt - det är en vetenskapligt godkänd garanti för en hälsosammare, mer ungdomlig hud.

THE LOTION

HÅLLBARHET

Mikrobiologiskt säker och hållbar

VISA HELA STUDIEN

 • Att ta ställning mot syntetiska konserveringsmedel i hudvårdsprodukter kräver ett engagemang för rigorösa tester och höga säkerhetsstandarder. I detta sammanhang utfördes ett externt effektivitetstest av konserveringsmedel av Bloom Co., Ltd, ett oberoende tredjepartslaboratorium. Produkten i fråga, Jevie THE LOTION, förkroppsligar detta åtagande och genomgick en strikt utvärdering i enlighet med protokollen i den japanska farmakopén, en auktoritativ guide för sådana bedömningar. Resultaten från detta oberoende test är mycket anmärkningsvärda. Jevie THE LOTION uppvisade anmärkningsvärda antimikrobiella egenskaper och hämmade effektivt tillväxten av viktiga mikroorganismer, inklusive Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans och Aspergillus brasiliensis.

 • Under en 28-dagars testperiod bibehöll produkten inte bara extremt låga bakterieantal, utan minskade också signifikant populationen av Aspergillus brasiliensis, en testsvamp. Detta resultat, som tyder på ett kraftfullt naturligt konserveringssystem, uppfyllde de stränga kraven i den japanska farmakopén.

  Dessa resultat bekräftar produktens mikrobiologiska säkerhet och långa hållbarhet och understryker vårt engagemang för produktsäkerhet, omfattande tester och transparens. Resultatet ger konsumenterna en försäkran om den mikrobiologiska säkerheten hos Jevie THE LOTION.

THE LOTION

LAPP-TEST

DERMATOLOGISKT TESTAD FÖR KÄNSLIG HUD

VISA HELA STUDIEN

 • För att säkerställa att Jevie THE LOTION är säker vid applicering på huden genomförde vi en Lapptest (Human Patch Study) i samarbete med ledande experter från 701 Research Inc. Testgruppen bestod av 23 friska individer, både män och kvinnor, i åldrarna 22-58 år, som alla hade självrapporterad känslig eller något känslig ansiktshud. Under en period av 48 timmar applicerades, observerades och utvärderades Jevie THE LOTION noggrant för att bedöma dess effektivitet och hudtolerans.

 • Studiens resultat bekräftar att Jevie THE LOTION är säker att använda. Endast en av försökspersonerna upplevde en mild och övergående hudreaktion vid 24-timmarsmärket, som sedan försvann vid 48-timmarsbedömningen. Kontrollmaterialen, som är kända för att vara hudvänliga, orsakade inga reaktioner hos någon av försökspersonerna. Denna forskning stöder säkerheten och effektiviteten hos Jevie THE LOTION och bekräftar dess lämplighet för personer med känslig eller något känslig hud.

THE LOTION

Provokationstest hudirritation

DERMATOLOGISKT TESTAD FÖR KONTAKTALLERGI

VISA HELA STUDIEN

 • Studien genomfördes vid ALS Pharmaceutical, Beauty, and Personal Care och använde ett lapptest med 50 försökspersoner för att bedöma hudirritation och sensibilisering. Urvalskriterierna för deltagarna inkluderade deras allmänna hälsa och förmåga att delta fullt ut i studien. Testmaterialen applicerades under olika förhållanden, såsom ocklusiv, semi-ocklusiv och öppen lapp, enligt ett specifikt protokoll som omfattade flera 24-timmars exponeringar under en treveckorsperiod, följt av en viloperiod och en dos för omtest/utmaning.

 • Testresultaten utvärderades och poängsattes baserat på poängskalan från International Contact Dermatitis Research Group. Av de ursprungliga 55 försökspersonerna slutförde 53 framgångsrikt studien, med åldrar från 19 till 62 år, och majoriteten var kvinnor. Appliceringsprocedurerna och -villkoren beskrevs tydligt, med ett snabbt svar på eventuella biverkningar eller behov av ett behandlingsprogram. Resultaten visade inga reaktioner på testmaterialet hos majoriteten av försökspersonerna, vilket indikerar en minimal potential för hudirritation och sensibilisering i samband med den testade lotionen.

UTMANINGAR

 • NATURLIGA INGREDIENSER

  Livsmedelskvalitet vs Kosmetisk kvalitet

  Forskningen fokuserade på att jämföra effektiviteten hos raffinerade kosmetiska ingredienser med oraffinerade, livsmedelsgodkända ingredienser. Resultaten visade att livsmedelsgodkända ingredienser var mer effektiva, vilket tyder på att förädlingsprocessen i kosmetika kan ha en negativ inverkan på kvalitet och effektivitet. Studien väcker farhågor om att kosmetikaindustrin prioriterar utseende i marknadsföringssyfte framför faktisk effektivitet och betonar vikten av konsumentmedvetenhet vid val av kosmetiska produkter.

 • Naturlig olja-i-vatten emulsion

  Undvikning av kemiska emulgeringsmedel

  För att undvika användning av kemiska emulgeringsmedel, som är vanligt inom kosmetikaindustrin för att blanda olja och vatten som inte naturligt blandas, har vi utforskat naturliga alternativ. Genom experiment och forskning har vi upptäckt att en kombination av agar, arabiskt gummi och guarkärnmjöl kan skapa en stabil blandning mellan olja och vatten utan att kemiska emulgeringsmedel behövs. Denna naturliga metod anses vara skonsammare för huden och undviker potentiella negativa effekter av kemiska tillsatser.

 • NATURLIGA DOFT- OCH FÄRGÄMNEN

  Undvikning av syntetiska ämnen

  Syntetiska doftämnen och artificiella färgämnen, som är vanliga inom kosmetikaindustrin, medför potentiella risker, inklusive allergiska reaktioner, hudirritationer och ännu allvarligare hälsoproblem vid långvarig exponering. Med anledning av dessa problem tog vi oss an den stora utmaningen att ersätta dessa ämnen med naturliga alternativ i vårt hudvårdssortiment.

  Vi har valt att använda högkvalitativt rosvatten och rosolja från Rosa Damascena-blomman för att ge doft åt våra produkter. Dessa naturliga essenser har inte bara en lugnande doft, utan de besitter även kraftfulla antimikrobiella och antioxidativa egenskaper som hjälper till att hålla huden ren och väl skyddad. För att tillföra färg och textur har vi valt att använda naturliga förtjockningsmedel som Agar och Guar Gum, utvunna från marina rödalger och klusterbönor. Dessa ämnen ger lotionen en subtil, naturlig nyans och en lyxig, silkeslen känsla samtidigt som de förbättrar fuktretentionen och minskar torr hud.

  Genom dessa åtgärder har vi lyckats navigera runt de potentiella faror som är förknippade med syntetiska doftämnen och artificiella färgämnen, och erbjuder ett säkrare, helt naturligt alternativ utan att göra avkall på våra produkters sensoriska tilltalande egenskaper.